Aktualna oferta OptiWay

Zapewniamy nowoczesną i profesjonalną obsługę w zakresie księgowości, kadr i płac. W ofercie mamy usługi dodatkowe zarówno dla firm jak i osób indywidualnych. Z nami dużo zyskasz – cenimy Państwa czas i pieniądze. Wspólnie zapracujemy na wzrost wartości Państwa Firmy.

KSIĘGI HANDLOWE

już od 800,00zł /m-c

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

już od 150,00zł /m-c

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

już od 109,00zł /m-c

KADRY I PŁACE (w pakiecie taniej!)

już od 65,00zł /m-c za pracownika

KADRY

już od 25,00zł /m-c za pracownika

PŁACE

już od 45,00zł /m-c za pracownika

KADRY – Zakres czynności

 • » sporządzanie umów o pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy,
 • » sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło),
 • » sporządzanie świadectw pracy,
 • » prowadzenie spraw kadrowych – teczki osobowe, ewidencja czasu pracy zgodnie z przepisami,
 • » ewidencjonowanie nieobecności pracowników,
 • » prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników oraz szkoleń BHP,
 • » ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników,
 • » prowadzenie ewidencji urlopów,
 • » wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 • » sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagrodzenia, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
 • » szkolenia BHP dla pracodawcy i pracownika,
 • » sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
 • » rejestracja pracowników i członków rodzin do ZUS,
 • » sporządzanie dokumentacji związanej z zasiłkami chorobowymi, rehabilitacyjnymi, macierzyńskimi i zasiłkiem opiekuńczym,
 • » wsparcie przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,
 • » wsparcie przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych.

PŁACE – Zakres czynności

 • » sporządzanie list płac wynagrodzeń pracowników,
 • » przygotowywanie rachunków do umów, cywilnoprawnych  na podstawie informacji od klienta,
 • » obliczanie comiesięcznych składek i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • » przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
 • » naliczanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od pracowników PIT,
 • » sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz  pobranych  zaliczkach PIT-11, PIT-4R,
 • » sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
 • » na życzenie klienta przygotowanie rozliczenia rocznego dla pracownika.