Dotacje z OptiWay

Zapewniamy pomoc otrzymaniu dofinansowań na potrzeby prowadzonej działalności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

CO MAMY W OFERCIE

Nasz Ekspert:


mgr Justyna Kowalczyk
Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego
w zakresie finansów i rachunkowości,
menedżer i księgowa.

Kontakt:
Telefon: +48 508 398 888
e-mail: centrumeksperckie@optiway24.pl

Nie czekaj!
Już teraz złóż pytanie do naszego Eksperta!

Fundusze:

  • » Dotacje z Urzędu Pracy,
  • » Fundusze pożyczkowe.

Dotacje z Urzędu Pracy:

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Kwota dotacji może wynosić do 6-cio krotności średniego wynagrodzenia, co oznacza, że zarówno podmiot udzielający dotacji – Urząd Pracy, jak i wnioskujący mogą ją swobodnie obniżać. W 2018 roku osoby, które uzyskają taką dotację mogą liczyć na kwoty od około 15.000 zł do 23.000 zł.

O dotacje na otwarcie firmy z PUP mogą ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Na ogół wniosek o dotację z Urzędu Pracy można złożyć po miesiącu od rejestracji danej osoby w Urzędzie. W niektórych placówkach wnioski składać można niezwłocznie po zarejestrowaniu się, w niektórych PUP jednak okres, który musi minąć od rejestracji do złożenia wniosku o dofinansowanie to nawet 3 miesiące.

Sam fakt posiadania statusu osoby bezrobotnej nie jest jedynym kryterium, które brane jest pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dotacji. Dość istotny jest problem dotyczący udzielenia dotacji osobom bezrobotnym, które posiadają wpis do ewidencji działalności gospodarczej, jednak jej nie prowadzą, bowiem są w okresie jej zawieszenia. W tym przypadku można otrzymać dotację, pod warunkiem, złożenia oświadczenia o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu poprzedzającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzający dzień złożenia wniosku.

Wniosek podlega merytorycznej ocenie i średnio w ciągu 1,5 miesiąca po pozytywnym rozpatrzeniu przez PUP pieniądze znajdą się na koncie wnioskodawcy.


Możemy również korzystać z innych form dofinansowania jak:

  • » refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do pracy,
  • » dofinansowanie szkoleń dla pracodawcy i pracowników,
  • » refundacja kosztów zatrudnienia pracownika.

Fundusze pożyczkowe:

Celem funduszy pożyczkowych jest zapewnienie finansowania zewnętrznego, przede wszystkim dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej.

Instytucje te oferują pożyczki przeznaczone na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, między innymi na:

  • » finansowanie inwestycji
  • » wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
  • » zakup maszyn i urządzeń, rozbudowę,
  • » adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych,
  • » zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego.