Aktualna oferta OptiWay

Zapewniamy nowoczesną i profesjonalną obsługę w zakresie księgowości, kadr i płac. W ofercie mamy usługi dodatkowe zarówno dla firm jak i osób indywidualnych. Z nami dużo zyskasz – cenimy Państwa czas i pieniądze. Wspólnie zapracujemy na wzrost wartości Państwa Firmy.

KSIĘGI HANDLOWE

już od 800,00zł /m-c

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

już od 150,00zł /m-c

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY

już od 109,00zł /m-c

KADRY I PŁACE (w pakiecie taniej!)

już od 65,00zł /m-c za pracownika

KADRY

już od 25,00zł /m-c za pracownika

PŁACE

już od 45,00zł /m-c za pracownika

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

CO MAMY W OFERCIE

Swoją ofertę kierujemy do podmiotów wszystkich form prawnych: spółek akcyjnych, spółek z o.o, spółek jawnych, spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, stowarzyszeń, fundacji; zarówno podmiotów polskich jak i zagranicznych.

 

Nasze biuro rachunkowe OptiWay gwarantuje Państwu prowadzenie księgowości w sposób rzetelny i solidny zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego oraz ustawą o rachunkowości. Księga przychodów i rozchodów może być stosowana zamiennie z ryczałtem ewidencjonowanym. Z formy ryczałtu ewidencjonowanego mogą również skorzystać osoby indywidualne rozliczające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Karta podatkowa dedykowana jest przede wszystkim firmom zatrudniającym niewielu pracowników oraz posiadających swoją siedzibę w niewielkich miejscowościach.

Księgi handlowe:

 • » otwarcie ksiąg na dzień rozpoczęcia działalności,
 • » bieżąca ewidencja operacji gospodarczych w ewidencji syntetycznej i analitycznej,
 • » prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT,
 • » prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • » sprawdzanie dokumentów źródłowych pod kątem ustawy o rachunkowości,
 • » nadzór nad terminem płatności zobowiązań,
 • » monitorowanie należności,
 • » sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • » pomoc w opracowaniu polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont,
 • » sporządzenie sprawozdań finansowych i statystycznych,
 • » przygotowanie analiz ekonomiczno-finansowych,
 • » sporządzanie miesięcznych zestawień obrotu i sald na życzenie klienta.

Podatnicy którzy przekroczyli limit 1,2 mln euro zobowiązani są do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Wśród naszych Klientów są osoby indywidualne, osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne i spółki partnerskie.

Nasza oferta skierowana jest do wielu grup zawodowych: lekarzy, pielęgniarek, informatyków, budowlańców, handlowców, doradców finansowych i wielu innych przedsiębiorców.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany

 • » bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w książce podatkowej,
 • » prowadzenie ewidencji dla potrzeb VAT,
 • » prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • » nadzór nad terminem płatności zobowiązań,
 • » monitorowanie należności,
 • » przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych,
 • » sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń i o dzieło oraz obowiązkowych deklaracji i rozliczeń z ZUS,
 • » udzielanie konsultacji podatkowych i księgowych,
 • » przygotowanie raportów dotyczących bieżącej sytuacji finansowej firmy.