Doradztwo podatkowe w OptiWay

Doradca podatkowy to gwarancja bezpiecznego rozwoju Państwa firmy.
W warunkach często zmieniającego się i podlegającego różnym interpretacjom prawa podatkowego profesjonalna pomoc doradcy podatkowego stanowi element przewagi konkurencyjnej. Doradca podatkowy podpisuje się i podaje swój numer wpisu na listę doradców na deklaracjach i zeznaniach podatkowych, a w razie błędu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną szkodę.

W odpowiedzi na Elektroniczne Kontrole JPK usługi Doradcy Podatkowego bez limitu w ramach umowy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

CO MAMY W OFERCIE

Nie czekaj!
Już teraz złóż pytanie do naszego Eksperta!

Główne obszary kompetencji obejmują:

 • » szeroką znajomość przepisów podatkowych głównie podatek dochodowy od osób prawych i podatek VAT,
 • » znajomość procedur postępowania administracyjnego wraz ze sporządzaniem pism procesowych,
 • » umiejętność dokonywania analiz podatkowych oraz ocena ryzyka podatkowego,
 • » znajomość oraz sporządzanie dokumentacji cen transferowych (tranfer priceing),
 • » znajomość w obszarze księgowości głównie sporządzanie sprawozdania finansowego, oraz rachunek kosztów,
 • » analizy planowania podatkowego i optymalizacji obciążeń podatkowych w spółkach i nie tylko,
 • » analizy podatkowe planowanych przekształceń i likwidacji spółek.

DORADZTWO PODATKOWE – Zakres czynności:

 • » Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych
 • » Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielaniem pomocy w tym zakresie
 • » Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed Sądami Administracyjnymi
 • » Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień oraz prowadzenie rozliczeń innych niż podatki – jak należności publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne)
 • » Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego, doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego

DORADZTWO PODATKOWE – Możliwości współpracy:

Wariant 1

Umowa w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe pakiet usług w ramach bieżącego doradztwa podatkowego, z którego mogą Państwo korzystać w danym miesiącu (bez limitu) cena od 1000 zł/miesiąc.

 • » przygotowanie opinii dotyczących problemów przedstawionych przez Klienta z zakresu prawa podatkowego,
 • » opiniowanie umów zawieranych przez Klienta w ramach prowadzonej działalność w aspekcie skutków
 • » udzielanie konsultacji ustnych, w tym konsultacji telefonicznych, z zakresu prawa podatkowego,
 • » krótkie opracowania w odpowiedzi na stawiane przez Klienta zapytania, w formie informacji przesyłanych drogą elektroniczną.

Wariant 2

Porada Online standardowa

 • » 150,00 zł/szt-Cena dotyczy odpowiedzi na jedno  pytanie /problemu- (czas realizacji – do 72 godzin).
 • » 250,00 zł/szt – Cena dotyczy odpowiedzi na jedno  pytanie /problemu- (czas realizacji – do 24 godzin)

Porada Online rozbudowana

 • » 200,00 zł/h- pracy eksperta – (czas realizacji – do 72 godzin)
 • » 300,00/h – pracy eksperta – (czas realizacji – do 24 godzin)

Wariant 3

Możliwość reprezentowania w postępowaniach podatkowych – wycena indywidualna.


 

Ceny są cenami netto + 23% podatek VAT