Usługi BHP, RODO i PPOŻ w OptiWay

Dzięki korzystaniu z usług naszej firmy w dziedzinie BHP i RODO, masz 100% pewność, że wszystkie działania w tym zakresie wykonywane przez Ciebie i Twoich pracowników są w pełni zgodne z najnowszymi normami i zasadami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

CO MAMY W OFERCIE

Nasz Ekspert:


Kontakt:
Telefon: +48 508 90 51 50
e-mail: centrumeksperckie@optiway24.pl

Nie czekaj!
Już teraz złóż pytanie do naszego Eksperta!

Oferujemy usługi:

  • » BHP z zakresu: kompleksowej obsługi firm, realizacji szkoleń BHP, szkoleń
    z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz specjalistycznych (praca na wysokości, praca przy azbeście, itp.), wykonywania instrukcji BHP, ocen ryzyka zawodowego, doradztwa oraz audytów wewnętrznych BHP.

  • » PPOŻ z zakresu: realizacji szkoleń i przeprowadzania ćwiczebnych alarmów pożarowych, wykonywania instrukcje PPOŻ, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla wskazanych obiektów, audytów wewnętrznych.

  • » ODO z zakresu: tworzenie polityki bezpieczeństwa firm, doradztwa dotyczącego ochrony danych osobowych, szkoleń, wykonywania audytów wewnętrznych oraz przygotowania do certyfikacji ISO27001.

Nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych będą obowiązywały wszystkich przedsiębiorców, którzy w związku ze swoją działalnością przetwarzają dane osobowe, bez względu na ich wielkość i obroty oraz niezależnie od formy prowadzonej działalności (czyli również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz małe spółki).

Nie ma przy tym znaczenia, czy będą to dane osobowe klientów, kontrahentów, pracowników, czy potencjalnych klientów przedsiębiorcy ani, czy dane te będą przetwarzane komputerowo, czy mechanicznie.

Ponadto, jeżeli przedsiębiorca będzie miał siedzibę w Unii, to będą go obowiązywały przepisy RODO.

Kogo dotyczą nowe przepisy RODO?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych RODO wprowadza pojęcie „administratora” oraz „podmiotu przetwarzającego”, do których znajdą zastosowanie przepisy tego rozporządzenia. Zarówno na administratora, jak i na podmiot przetwarzający nałożono szereg obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Przez administratora” rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Podmiotem przetwarzającym” jest natomiast osoba fizyczna lub prawna organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Oznacza to, że administratorem lub podmiotem przetwarzającym będzie zarówno duża spółka akcyjna, jak i osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod warunkiem, że będzie ona przetwarzała dane osobowe.

 

ZATEM!!!

Administratorem i podmiotem przetwarzającym dane osobowe może być każdy, nawet przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność, który zapisuje sobie w wybrany przez siebie sposób dane osobowe m.in. swoich klientów, pracowników i kontrahentów.

O konieczności stosowania RODO u przedsiębiorcy decyduje zatem wyłącznie fakt przetwarzania przez niego danych osobowych (np. zapisywania nazwisk, numerów nip oraz innych informacji niezbędnych do wystawienia faktury), nie zaś wielkość przedsiębiorcy, czy też okoliczność zatrudniania pracowników. 

Zakres materialny, czyli co to jest przetwarzanie?

Poprzez przetwarzanie rozumie się zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie usuwanie lub niszczenie danych osobowych stanowiących część zbioru (uporządkowanego zestawu) danych, zarówno w sposób zautomatyzowany, jak i niezautomatyzowany.

Oznacza to, że przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce zarówno w systemie informatycznym, jak i poza nim.

Rozporządzenie nie znajdzie jednak zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez osobę fizyczną w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze, a także przez państwa członkowskie, jak i właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości.