Doradztwo w zakresie księgowości, kadr-płac w OptiWay

Zapewniamy pomoc w zakresie księgowości, zatrudnienia i wynagrodzeń pracowniczych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

CO MAMY W OFERCIE

Nasz Ekspert:


mgr Justyna Kowalczyk
Ekspert ds. księgowości, kadr-płac

Kontakt:
Telefon: +48 508 398 888
e-mail: centrumeksperckie@optiway24.pl

Nie czekaj!
Już teraz złóż pytanie do naszego Eksperta!

Doradztwo:

 • » w zakresie księgowości działalności gospodarczej oraz spółek,
 • » w zakresie zatrudnionych pracowników (kadr),
 • » w zakresie wynagrodzeń pracowników i właścicieli (płac).

KSIĘGOWOŚĆ – Zakres czynności:

Prawidłowo prowadzona księgowość dla wielu firm oznacza szansę na wdrożenie licznych optymalizacji. Nowoczesne biura rachunkowe, w tym także OptiWay, oferują wsparcie wykwalifikowanych ekspertów oraz pełen outsourcing, który pozwoli Państwu ograniczyć koszty związane z koniecznością dopełnienia obowiązków rachunkowych. W ramach obsługi księgowej zapewniamy:

 • » prowadzenie ksiąg rachunkowych (handlowych),
 • » prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • » prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • » prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT,
 • » prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • » rozliczanie transakcji zagranicznych (WNT, WDT, EXPORT, IMPORT),
 • » sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • » audyt ksiąg i ewidencji

KADRY – Zakres czynności:

 • » wsparcie przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,
 • » wsparcie przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych,
 • » sporządzanie umów o pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy,
 • » sporządzanie umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło),
 • » sporządzanie świadectw pracy,
 • » sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagrodzenia, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych),
 • » rejestracja właścicieli firm, pracowników i członków rodzin do ZUS,
 • » sporządzanie dokumentacji związanej z zasiłkami chorobowymi, rehabilitacyjnymi, macierzyńskimi i zasiłkiem opiekuńczym,

PŁACE – Zakres czynności:

 • » sporządzanie list płac wynagrodzeń pracowników,
 • » przygotowywanie rachunków do umów, cywilnoprawnych na podstawie informacji od klienta,
 • » obliczanie comiesięcznych składek i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • » naliczanie zaliczek na poczet podatku dochodowego od pracowników PIT,
 • » sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach PIT-11, PIT-4R,
 • » na życzenie klienta przygotowanie rozliczenia rocznego dla pracownika.